Vad kan vi göra för dig?

 


Vi kan hjälpa dig med allt från utveckling av strategier och koncept till innehåll, produktion och genomförande av ditt event. I klartext innebär det till exempel framtagande av en bärande idé, rumslig gestaltning, scenografi, talmanus, grafik, bildstöd, vinjetter och annat rörligt material. Samt idéer och lösningar på hur du skapar dynamik och interaktivitet före, under och efter eventet.

Vi är specialiserade på följande typer av event

Observera att nästan alla event kan vara antingen digitala eller fysiska.

 

En broadcast eller webcast är som en tv-sändning med sekundtajming mellan olika kameravinklar. Detta innebär att allt måste klaffa både tekniskt och vad gäller presentatörernas insatser. Vi kan hjälpa dig att ta ett helhetsgrepp kring innehållet och genomföra talarträning som säkerställer att ditt budskap verkligen går genom rutan. Samt se till att ljud, ljus, musik, film och presentatörer samverkar enligt plan. Vi har dessutom tagit fram ett koncept till en multifunktionell studio som är optimerad för att genomföra dynamiska och interaktiva broadcasts och webcasts – oavsett om de streamas live eller spelas in i förväg.

Ett kundevent arrangeras oftast för att demonstrera nya produkter och tjänster, samt för att stärka relationerna med nya och befintliga kunder. Till skillnad från en mässa har du inga konkurrenter som slåss om besökarnas uppmärksamhet, men det krävs ändå kunskap, kreativitet och fingertoppskänsla för att skapa en miljö och ett program som både lockar kunderna att tacka ja till din inbjudan – och sedan överträffar deras förväntningar under själva eventet. Vi kan hjälpa dig med allt från övergripande tema till innehåll och aktiviteter. I ett fysiskt kundevent ingår ofta även en gemensam middag med inspirerande underhållning eller en spektakulär show, vilket vi har stor erfarenhet av att skapa och genomföra.

Att delta i en mässa kan vara årets viktigaste tillfälle för dig att möta nya och befintliga kunder. Men konkurrensen är ofta stenhård och det gäller att stå ut rejält för att synas och få chansen att göra affärer. För att lyckas med detta är det viktigt att vi tillsammans med dig definierar tydliga mål med din medverkan. När vi alla vet vad du vill uppnå kan vi hjälpa dig med allt från övergripande tema och kommunikation till monterdesign och interaktiva lösningar. Att skapa dynamiska mässmontrar som lockar besökare är både en konst och en vetenskap. Det vet vi efter över 30 år i branschen.

Ett pressevent eller en pressaktivitet arrangeras ofta i samband med en produktlansering, ett jubileum eller ett nytt och spännande samarbete. Det kräver ofta att ämnesexperter möter och interagerar med journalister, vilket de kanske inte är vana vid. För att säkerställa att mötet går smidigt och når sin fulla potential är det viktigt att lära sig medielogik, överbryggning, hur man hanterar svåra frågor och att allmänt höja sin kunskap inom retorik. Vi kan hjälpa dig med detta genom att erbjuda grundläggande medieutbildningar för både enskilda individer och större grupper. Vi kan också ta ett helhetsansvar för hela eventet, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, genom att skriva pressmeddelanden och inbjudningar, dressa lokalen eller studion, föreslå aktiviteter samt ta fram talmanus, bildstöd, rörligt material, Q&A-dokument och press-kit.

Syftet med en produktlansering är att introducera en ny produkt eller tjänst på marknaden. Men det kan även handla om att lansera en befintlig produkt eller tjänst på nya marknader eller till nya segment. Lanseringen kan ske i en spektakulär big bang i form av ett gigantiskt, fysiskt eller digitalt event – och/eller i flera små steg på nätet och i sociala medier. Men oavsett vilken strategi du väljer så är det viktigt att hitta rätt i positioneringen och att formulera ett attraktivt erbjudande. För att göra det krävs en gedigen research så att du har full koll på målgruppen och konkurrerande produkter och tjänster. Och detta kan vi givetvis hjälpa dig med, liksom att ta ett helhetsansvar för eventet med avseende på allt från koncept och innehåll till genomförande.

Ett seminarium kan vara en energihöjande del i ett konferensprogram, en kundaktivitet, en kick-off eller liknande event. Till skillnad från en föreläsning är seminariet interaktivt och bygger mycket på diskussioner som innebär att deltagarna arbetar tillsammans för att lösa ett problem eller en frågeställning. Vi kan hjälpa dig att ta fram talmanus och bildstöd, samt dynamiska övningar som bidrar till skratt, aha-upplevelser, fördjupning och breddad kunskap. Vi kan också erbjuda talarträning som säkerställer att du ger ett proffsigt intryck och att budskapet verkligen går fram

En summit, eller ett chefs- eller ledarskapsmöte, har ofta som ambition att sätta agendan för framtiden och skapa gemensamma visioner och målbilder. Oavsett om mötet är fysiskt eller digitalt kan vi hjälpa dig att utveckla innehållet genom att finslipa budskapen, addera dynamik och interaktivitet samt lyfta presentationsmaterialet till en ny nivå med hjälp av grafik, animationer och filmer. För att säkerställa att ditt budskap verkligen landar rätt kan vi också erbjuda talarträning. Givetvis kan vi också skapa den dynamiska miljö som krävs för att deltagare från hela världen ska inspireras att nätverka, utbyta idéer och erfarenheter.

En utbildning kan vara allt från en klassrumsutbildning eller ett digitalt spel till ett fysiskt event där deltagarna tar till sig information i olika stationer. För att säkerställa att du når dina läromål och att deltagarna behåller motivationen är nyckelordet variation. Detta skapas genom att varva teoretiska block med praktiska övningar, diskussioner, utmaningar, quiz och tävlingar. Eftersom det ofta är mycket och/eller komplex information som ska förmedlas är det också viktigt att ta hänsyn till den mänskliga hjärnans sätt att bearbeta och strukturera information. Därför ser vi alltid till att deltagarna får använda flera sinnen och att aktiviteterna tar avstamp i kognitionsvetenskap.

Utställningar och upplevelsecenter är fysiska mötesplatser där barn och vuxna lär sig nya saker genom att ta till sig information med flera sinnen, lösa kluriga utmaningar, experimentera och prova själva. För att skapa nyfikenhet, aha-upplevelser och insikter är det viktigt att först och främst utgå från besökarnas förkunskaper och förutfattade meningar. Här kan vi hjälpa dig med research, för att sedan ta fram ett övergripande koncept och innehåll – till exempel tankeväckande huvudbudskap, informativa fördjupningstexter, roliga visste-du-att-texter och annan kuriosa. Givetvis hjälper vi dig även att skapa rumslig design, grafik, illustrationer, animationer, filmer, VR- och AR-upplevelser.

Ett webbinar är ett seminarium eller en presentation som körs via nätet. Till skillnad från ett fysiskt möte har presentatören ingen ögonkontakt med åhörarna, och det är därför inte ovanligt att de tappar fokus och har svårt att känna delaktighet. Den viktigaste frågan du måste ställa dig är alltså: Hur behåller jag motivationen och uppmärksamheten hos åhörarna under hela webbinariet? Det krävs både kunskap och rätt förberedelser för att webbinarier ska bli spännande, interaktiva och inkluderande. Dessutom bör du tänka på att ge deltagarna någon form av värde, så att de känner att webbinariet är värt deras tid. Det kan till exempel vara att du bjuder på kunskap eller visar hur man använder en produkt eller tjänst. Vi kan givetvis hjälpa dig med såväl innehåll som form och teknik för detta.

Event levandegör ditt varumärke och låter människor uppleva det med alla sinnen.

Har du redan kommit en bit på väg?

Förutom att ta ett helhetsansvar kan vi också stötta med effektiva punktinsatser. Det kan till exempel handla om att avlasta dig med praktiska detaljer, genomföra talarträningar eller lyfta ditt presentationsmaterial till en ny nivå. Läs mer om vad du kan få hjälp med nedan.

Behöver du berätta något i tal, skrift, en film eller animation? Vi kan erbjuda copywriters som hjälper dig att finslipa huvudbudskap, skriva tal- och filmmanus, pressreleaser eller texter till webb och sociala medier som engagerar, inspirerar och skapar förtroende.

Har ni tagit fram ett tema för eventet – eller bokat en lokal/studio – men saknar visuell identitet? Vi kan erbjuda Art Directors och/eller en 3D-arkitekt som hjälper dig med grafik, formgivning, rumslig design och scenografi som förmedlar rätt känsla och förstärker eventets tema.

Är det ont om tid och många praktiska saker som ska göras? Vi kan erbjuda en eventkoordinator som avlastar dig med administration och praktiska detaljer kopplade till eventet.

Funderar du över om eventet är tillräckligt engagerande för deltagarna? Med utgångspunkt från eventets kommunikationsmål kan vi se över helheten och lägga till övningar, workshops, ice-breakers, diskussionsidéer, utmaningar, spel och tävlingar som skapar dynamik och interaktion.

Saknar ditt event en röd tråd, payoff eller tag line? Vi kan hjälpa dig att ta fram en övergripande idé som sticker ut och skapar enhetlighet, intresse och engagemang. Vanligtvis involverar detta en Creative Director, en Art Director och en copywriter.

Ska du delta i en presskonferens eller bli intervjuad av en journalist? För att säkerställa att mötet går smidigt och når sin fulla potential erbjuder vi medieträning med praktiska övningar och personlig feedback för både enskilda individer och grupper. Under sessionen lär du dig medielogik, överbryggning och hur du hanterar svåra frågor samt höjer din allmänna kunskap inom retorik.

Behöver du hjälp med PowerPoint-presentationer eller någon annan form av presentationsstöd? Vi kan erbjuda grafiker och copywriters som skapar ett helt nytt material, eller ser över och lyfter ditt befintliga material till en ny nivå.

Ska ni genomföra ett större event, en gala eller en show? Då kan vi erbjuda en producent som tar ett helhetsgrepp kring innehållet och sätter ihop ett programupplägg så att eventet blir så bra som möjligt utifrån givna förutsättningar. Vi kan också erbjuda en show caller som hanterar personal och teknik på plats, samt koordinerar ljud, ljus, musik, film, artister/underhållning och presentatörer så att de samverkar enligt plan.

Har ni en arbetstopp eller är ni ovana att planera och genomföra event? Vi kan hjälpa dig att ta ett helhetsgrepp och samordna alla leveranser för att säkerställa att ditt event genomförs enligt din ambitionsnivå, tidsplan och budget.

Ska du hålla en muntlig presentation? Att få support före en viktig presentation kommer att spara tid, säkerställa att rätt budskap går fram samt lyfta ditt muntliga framträdande så att det fångar publiken, blir engagerande, lätt att följa och lätt att komma ihåg. Vi erbjuder talarträning individuellt eller i grupp med fokus på dessa delar, men också så att du ger ett proffsigt intryck med avseende på röstläge, tempo, betoning, pausering, kroppsspråk och presentationsmaterial.

Behöver ni säkerställa intern samsyn, brainstorma nya idéer eller lösa ett problem? Vi kan erbjuda en workshopledare som hjälper till att planera, genomföra och dokumentera din workshop.

Vi agerar oberoende och vågar vara ifrågasättande och ställa besvärliga frågor för att se till att din workshop drivs framåt på ett engagerat och energiskt sätt.

Varför ska du välja A+A?

 

Vi har över 30 år i branschen, vilket ger oss en ovärderlig kunskap och förmåga att förutse och hantera utmaningar. Detta ger oss i sin tur det svängrum som krävs för att kunna skapa nya och oväntade idéer, fånga upp de senaste trenderna och testa nya tekniska lösningar.

Vi ”går igång” på projekt som är komplexa, tidspressade eller på annat sätt komplicerade! Det får gärna vara krångligt, snudd på omöjligt, att hitta en lösning, och vi gör ofta mer än vad som efterfrågas – eller förväntas – för att säkerställa oklanderlig kvalitet i alla våra leveranser. Sist men inte minst ser vi till att vi har roligt när vi skapar det optimala eventet tillsammans med dig!

För att maximera kundvärdet tar våra leveranser så ofta som möjligt avstamp i kognitionsvetenskap. Att förstå mänskligt beteende utifrån t ex psykologiska och neurobiologiska aspekter är något som berikar våra event – oavsett om det handlar om en interaktiv utställning, en kreativitetsworkshop, en utbildning eller en summit.

Vi är vana vid att jobba med kommunikation som riktar sig mot alla dina målgrupper: dina medarbetare, dina kunder och press/opinionsbildare.

Tack vare ett starkt nätverk kan vi erbjuda snabbheten och flexibiliteten hos ett litet företag och kvaliteten och kapaciteten hos ett stort.

Vårt nätverk

Vi har ett väl upparbetat nätverk av specialister.

 


Artister och liveunderhållning

Augmented Reality

AV-utrustning (ljud, ljus och bild)

Byggnation

Dekoration och scenografi

Digitala strategier

Filmproduktion

Fotografering

Kognitionsvetenskap

Ljud- och musikproduktion

Sociala medier

Tryck

Virtual Reality

Webbdesign

Vår filosofi

Varje event vi gör måste bidra till att nå dina affärs- och kommunikationsmål.

Och det ska vara roligt på vägen dit!

För att säkerställa att dina uppsatta mål nås är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete med dig genom hela projektet, och att vi tillsammans vågar ifrågasätta varför vi gör eventet.

Är det för att ni ska sälja fler produkter?
Införa ett nytt arbetssätt?
Stärka lagandan?
Positionera er inom ett visst område?

Tillsammans tar vi fram tydliga mål för eventet så att de är kristallklara för alla inblandade genom hela projektet.

 

VÅRT systerBOLAG

A+A Strategy erbjuder rådgivning och tjänster inom ledarskapskommunikation. För mer information se: aplusastrategy.se

BERÄTTA MER

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.